Αποθηκεύστε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας οικοσκευές, λογιστικά έντυπα εταιριών ή ό,τι άλλο χρειάζεται φύλαξη, σε αυτόνομους κλειστούς χώρους.

Διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένους περιέκτες (containers) διαφόρων μεγεθών, όπου ενοικιάζετε με χαμηλό κόστος την παραμονή των οικοσκευών σας ή γραφείων κ.α.

Σε αυτή την περίπτωση σας παραδίδουμε κλειδί για την αποκλειστική σας επίσκεψη και επιμέλεια του εξοπλισμού σας, για όσο χρονικό διάστημα εσείς επιθυμείτε.

Αποθηκεύουμε μικρό, μεγάλο ή και μέρος οικιακού εξοπλισμού, εκθεσιακά περίπτερα, λογιστικά έντυπα εταιριών, σε κοινούς χώρους φύλαξης, διαμορφωμένους ανά διαμερίσματα διαφόρων τετραγωνικών, που φιλοξενούν για όσο χρόνο εσείς επιθυμείτε τα συσκευασμένα και αριθμημένα πράγματά σας.